เกี่ยวกับเรา

หัวใจสำคัญของเกษตรอินทรีย์ คือ ความยั่งยืนของผืนดิน  
ถ้าดินดี..  พืชก็ย่อมแข็งแรงสมบูรณ์ดี

ดังนั้น เป้าหมายหลักของการทำเกษตรอินทรีย์นั้น จึงมุ่งที่จะฟื้นฟูบำรุงดิน และปรับปรุงสมดุลของธาตุอาหารในดินไปพร้อมกัน... โดยใช้วิธีการฟื้นฟูบำรุงจากอินทรียวัตถุเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมความอุดสมสมบูรณ์ของดิน สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบนิเวศน์ พร้อมคืนความสมดุลให้สิ่งแวดล้อม

“อินทรีผยอง” คือ ผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยม ซึ่งนำสุดยอดนวัตกรรมด้านการเกษตรจากประเทศเกาหลีมาพัฒนาต่อยอด  โดยมีการทดลองใช้จริงแล้ว ในพื้นที่เพาะปลูกทุกภูมิภาคของประเทศไทย มายาวนานกว่า 15 ปี ก่อนนำมาเผยแพร่และจัดจำหน่าย  คุณสามารถมั่นใจถึงความปลอดภัยจากสารพิษได้ 100% อีกทั้ง “อินทรีผยอง” ยังผ่านการรับรองมาแล้วจากองค์กรที่น่าเชื่อถือหลากหลายสถาบัน  

“เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของเกษตรกร เพราะไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากแค่ไหน.. เกษตรกรก็ยังคงเป็นอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทย รายจ่ายเยอะ รายได้น้อย.. คือ คำสั้นๆ ที่นิยามภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของการทำเกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี แล้วจะมีทางออกอย่างไรละ ในการเปลี่ยนนิยามในเชิงลบนี้ ให้ดีขึ้น เพื่อเราจะได้เห็นรอยยิ้มของชาวเกษตรกร ที่สามารถยิ้มออกมาจากหัวใจได้จริงๆ  นั่นละครับ คือจุดเริ่มต้นของเรา.. อินทรีผยอง”