ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟู สร้างดินดี

หัวเชื้อจุลินทรีย์ “อินทรีผยอง”

หัวเชื้อจุลินทรีย์ พันธุ์อึด ที่มีศักยภาพในการช่วยปรับสภาพดิน ฟื้นฟูสภาพดินให้ร่วนซุย ปรับค่าความเป็น(กรด-ด่าง ของดินให้เหมาะสมต่อการรปลูกพืช ก่อเกิดความยั่งยืนของการทำเกษตรกรรมในระยะยาว

อีกทั้งจุลินทรีย์ที่บรรจุในหัวเชื้อ.. ยังมีประโยชน์ในการให้ธาตุอาหารหลัก ทั้งไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ตลอดจนธาตุอาหารรองที่จำเป็นต่อพืช จึงทำให้พืชในแปลงเพาะปลูกที่ผ่านการใช้ หัวเชื้อจุลินทรีย์ “อินทรีผยอง” ได้รับธาตุอาหารที่ครบถ้วน ทำให้พืชแข็งแรง เพิ่มผลผลิต อีกทั้งยังช่วยให้พืชเกิดการผลิตสารต่างๆ เช่น กรดอินทรีย์ กรดอะมิโน ฮอร์โมน และวิตามิน ซึ่งช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช และยังสร้างสารปฏิชีวนะออกมาควบคุม โรค-แมลงศัตรูพืชอีกด้วย และที่สำคัญ หัวเชื้อจุลินทรีย์ “อินทรีผยอง” ยังสามารถใช้ได้กับแปลงปลูกพืชทุกชนิด

การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ “อินทรีผยอง” เพื่อปรับสภาพดิน
จะช่วยให้ดินร่วนซุยอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้พืชโตเร็ว เพิ่มขนาด เพิ่มน้ำหนักของผลิตผล เพียงนำหัวเชื้อจุลินทรีย์ ขนาด1,000 ซีซี (1ลิตร) ผสมน้ำ 100 ลิตร ทิ้งระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วนำไปราดลงบนแปลงเพาะปลูก (โดยหัวเชื้อจุลินทรีย์ ขนาด 1 ลิตร สามารถใช้ได้กับพื้นที่ขนาด 1 ไร่) ควรทำซ้ำอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช