ติดต่อเรา

อินทรีผยอง
บริษัท ช่อฟ้าการโยธา จำกัด
198/3 หมู่ 5 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
(สายงานการเกษตร) Tel. 02-011-1677
E-mail : inseepayong@gmail.com